Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,021-1,040 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002039
Mã NSX: RT0402DRE0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002041
Mã NSX: RT0402DRE0727KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002043
Mã NSX: RT0402DRE072K49L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002045
Mã NSX: RT0402DRE0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002047
Mã NSX: RT0402DRE0775KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002049
Mã NSX: RT0402DRE0775RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002051
Mã NSX: RT0402DRE0715KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.47 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002053
Mã NSX: RT0402DRE071K47L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002055
Mã NSX: RT0402DRE0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002057
Mã NSX: RT0402DRE0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002059
Mã NSX: RT0402DRD0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002061
Mã NSX: RT0402DRD0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002063
Mã NSX: RT0402DRD07200RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2.37 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002065
Mã NSX: RT0402DRD072K37L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002067
Mã NSX: RT0402DRD073K9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002069
Mã NSX: RT0402DRD0747K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002073
Mã NSX: RT0402DRD075K9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002075
Mã NSX: RT0402DRD0791KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 21.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002077
Mã NSX: RT0402DRD0721K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002079
Mã NSX: RT0402DRD0712KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764