Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,041-1,060 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002081
Mã NSX: RT0402DRD071K8L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 220 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002083
Mã NSX: RT0402DRD07220RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2.55 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002085
Mã NSX: RT0402DRD072K55L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002087
Mã NSX: RT0402DRD0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002089
Mã NSX: AT0402DRD071KL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002091
Mã NSX: RT0402BRD07360RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002093
Mã NSX: RT0402BRD0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002095
Mã NSX: RT0402BRD07390RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 931 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002097
Mã NSX: RT0402BRD07931RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 10.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002099
Mã NSX: RT0402BRD0710K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002101
Mã NSX: RT0402BRD07180RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 191 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002103
Mã NSX: RT0402BRD07191RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002105
Mã NSX: RT0402BRD071K13L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002107
Mã NSX: RT0402BRD071K24L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002109
Mã NSX: RT0402BRD071K37L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002111
Mã NSX: RT0402BRD0721KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002113
Mã NSX: RT0402BRD0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002115
Mã NSX: RT0402BRD072K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002117
Mã NSX: RT0402BRD072K61L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002119
Mã NSX: RT0402BRD07430RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384