Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,061-1,080 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 487 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002121
Mã NSX: RT0402BRD07487RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 536 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002123
Mã NSX: RT0402BRD07536RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002125
Mã NSX: RT0402BRD0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 620 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002127
Mã NSX: RT0402BRD07620RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002129
Mã NSX: RT0402BRD07681RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002131
Mã NSX: RT0402BRD076K19L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002133
Mã NSX: RT0402BRD07732RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002135
Mã NSX: RT0402BRD0790K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002137
Mã NSX: RC0402JR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24

Điện trở dán 3.6 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002139
Mã NSX: RC0402JR-073M6L

Số lượng / Giá
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24

Điện trở dán 620 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002141
Mã NSX: RC0402JR-07620KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 910 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002143
Mã NSX: RC0402JR-07910KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 430 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002145
Mã NSX: RC0402JR-07430KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 750 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002147
Mã NSX: RC0402JR-07750KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002149
Mã NSX: RC0402JR-0716RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1.1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002151
Mã NSX: RC0402JR-071M1L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 15.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002153
Mã NSX: RC0402FR-0715R4L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 10.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002155
Mã NSX: RC0402FR-0710R7L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 11.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002157
Mã NSX: RC0402FR-0711R8L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 76.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002161
Mã NSX: RC0402FR-0776R8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44