Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,081-1,100 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 13.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002163
Mã NSX: RC0402FR-0713R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 14.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002167
Mã NSX: RC0402FR-0714R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 23.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002169
Mã NSX: RC0402FR-0723R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 17.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002171
Mã NSX: RC0402FR-0717R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 48.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002173
Mã NSX: RC0402FR-0748R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002175
Mã NSX: RC0402FR-0712R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 20.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002177
Mã NSX: RC0402FR-0720R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002179
Mã NSX: AC0402JR-078K2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002181
Mã NSX: RC0402JR-076R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002183
Mã NSX: RC0402JR-072R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002185
Mã NSX: AC0402JR-0751KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002187
Mã NSX: AC0402JR-0747RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002189
Mã NSX: AC0402JR-07200RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002191
Mã NSX: AC0402JR-0727KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002193
Mã NSX: AC0402JR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002195
Mã NSX: AC0402JR-07510RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002197
Mã NSX: AC0402JR-075K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.8 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002199
Mã NSX: RC0402JR-076R8L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002201
Mã NSX: RC0402JR-071R2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.8 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002203
Mã NSX: RC0402JR-071R8L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54