Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,101-1,120 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002205
Mã NSX: AC0402JR-074R7L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002207
Mã NSX: AC0402FR-0739KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002209
Mã NSX: AC0402FR-0739RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002211
Mã NSX: RC0402JR-0751RP

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002213
Mã NSX: RC0402FR-07510RP

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002215
Mã NSX: RC0402FR-074K7P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002217
Mã NSX: RC0402FR-0722R1P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002219
Mã NSX: RC0402FR-0733R2P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 825 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002221
Mã NSX: RT0402DRE07825RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 17.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002223
Mã NSX: RT0402DRE0717K8L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002225
Mã NSX: RT0402DRE071K24L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002227
Mã NSX: RT0402DRD0782RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002229
Mã NSX: RT0402DRD072K74L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 150 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002231
Mã NSX: RL0402FR-070R15L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 120 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002233
Mã NSX: RL0402FR-070R12L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 169 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002235
Mã NSX: RT0402BRD07169RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002237
Mã NSX: AT0402BRD0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 1.82 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002239
Mã NSX: RT0402BRB071K82L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 324 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002241
Mã NSX: AF0402FR-07324KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 2.71 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002243
Mã NSX: RT0402DRE072K71L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474