Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,121-1,140 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 11.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002245
Mã NSX: RT0402DRD0711K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002247
Mã NSX: RT0402DRD074K53L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002249
Mã NSX: RT0402DRD074K75L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±0.25% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002251
Mã NSX: RT0402CRE0775KL

Số lượng / Giá
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002257
Mã NSX: RT0402BRE0747KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002259
Mã NSX: RT0402BRE0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002261
Mã NSX: RT0402BRE0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002263
Mã NSX: RT0402BRE0733KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002265
Mã NSX: RT0402BRE071K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002267
Mã NSX: RT0402BRE0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002269
Mã NSX: RT0402BRE0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002271
Mã NSX: RT0402BRE0724KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002273
Mã NSX: RT0402BRE0727KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002275
Mã NSX: RT0402BRE0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002277
Mã NSX: RT0402BRE073K16L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002279
Mã NSX: RT0402BRE073KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002281
Mã NSX: RT0402BRE07499RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002283
Mã NSX: RT0402BRE0759KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002285
Mã NSX: RT0402BRE075K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.76 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002287
Mã NSX: RT0402BRE075K76L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064