Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,141-1,160 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002289
Mã NSX: RT0402BRE076K65L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002291
Mã NSX: RT0402BRE0775KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002293
Mã NSX: RT0402BRE0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002297
Mã NSX: RT0402BRE07182RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002299
Mã NSX: RT0402BRE0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002301
Mã NSX: RT0402BRE071K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002303
Mã NSX: RT0402BRE071K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002305
Mã NSX: RT0402BRE071K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002307
Mã NSX: RT0402BRE0720RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002309
Mã NSX: RT0402BRE0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002311
Mã NSX: RT0402BRE0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002313
Mã NSX: RT0402BRE0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.23 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002315
Mã NSX: RT0402BRE075K23L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002317
Mã NSX: RT0402BRE077K15L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002319
Mã NSX: RT0402BRE0782KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002321
Mã NSX: RT0402BRE078K06L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.65 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002323
Mã NSX: RT0402BRD071K65L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002325
Mã NSX: RT0402BRD071K54L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 412 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002327
Mã NSX: RT0402BRD07412RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 196 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002329
Mã NSX: RT0402BRD07196RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064