Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,181-1,200 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002371
Mã NSX: RT0402BRD07133RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 16.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002373
Mã NSX: RT0402BRD0716K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.47 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002375
Mã NSX: RT0402BRD071K47L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 267 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002377
Mã NSX: RT0402BRD07267RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.26 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002379
Mã NSX: RT0402BRD072K26L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002381
Mã NSX: RT0402BRD0734KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002383
Mã NSX: RT0402BRD073K16L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002385
Mã NSX: RT0402BRD0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 453 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002387
Mã NSX: RT0402BRD07453RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.32 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002389
Mã NSX: RT0402BRD074K32L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 523 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002391
Mã NSX: RT0402BRD07523RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 549 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002393
Mã NSX: RT0402BRD07549RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002395
Mã NSX: RT0402BRD0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002397
Mã NSX: RT0402BRD0759KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 665 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002399
Mã NSX: RT0402BRD07665RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002401
Mã NSX: RT0402BRD076K04L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002403
Mã NSX: RT0402BRD07715RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002405
Mã NSX: RT0402BRD07787RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 909 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002407
Mã NSX: RT0402BRD07909RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 95.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002409
Mã NSX: RT0402BRD0795K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064