Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,201-1,220 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±0.25% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002411
Mã NSX: RT0402CRD0768KL

Số lượng / Giá
1 + 1,080
100 + 1,078
1,000 + 1,076
5,000 + 1,075
10,000 + 1,074
1 + 1,080
100 + 1,078
1,000 + 1,076
5,000 + 1,075
10,000 + 1,074

Điện trở dán 510 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002413
Mã NSX: PE0402FRF070R51L

Số lượng / Giá
1 + 2,230
100 + 2,228
1,000 + 2,226
5,000 + 2,225
10,000 + 2,224
1 + 2,230
100 + 2,228
1,000 + 2,226
5,000 + 2,225
10,000 + 2,224

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002415
Mã NSX: RT0402BRE07115KL

Số lượng / Giá
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002417
Mã NSX: RT0402BRE07120KL

Số lượng / Giá
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002419
Mã NSX: RT0402BRC0722KL

Số lượng / Giá
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002421
Mã NSX: RT0402BRC0727KL

Số lượng / Giá
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002423
Mã NSX: RT0402BRB0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002425
Mã NSX: AC0402FR-0720K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 267 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002427
Mã NSX: AC0402FR-07267KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 309 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002429
Mã NSX: AC0402FR-07309KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002431
Mã NSX: AC0402FR-072K94L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002433
Mã NSX: AC0402FR-075K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 26.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002435
Mã NSX: AC0402FR-0726R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 14.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002437
Mã NSX: AC0402FR-0714K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002439
Mã NSX: AC0402FR-0718R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002441
Mã NSX: AC0402FR-0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002443
Mã NSX: AC0402FR-07182RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.13 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002445
Mã NSX: AC0402FR-071K13L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002447
Mã NSX: AC0402FR-074K12L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002449
Mã NSX: AC0402FR-0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54