Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,221-1,240 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002451
Mã NSX: AC0402FR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 280 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002453
Mã NSX: AC0402FR-07280KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002455
Mã NSX: AC0402FR-07340RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002457
Mã NSX: AC0402FR-071K87L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 143 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002459
Mã NSX: AC0402FR-07143KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 16.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002461
Mã NSX: AC0402FR-0716K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002463
Mã NSX: AC0402FR-072K32L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 45.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002465
Mã NSX: AC0402FR-0745R3L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002467
Mã NSX: AC0402FR-0718RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002469
Mã NSX: AC0402FR-07360RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002471
Mã NSX: AC0402FR-0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 86.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002473
Mã NSX: AC0402FR-0786K6L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002475
Mã NSX: AC0402FR-0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002477
Mã NSX: AC0402FR-071K24L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 274 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002479
Mã NSX: AC0402FR-07274KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002481
Mã NSX: AC0402FR-073K32L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 475 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002483
Mã NSX: AC0402FR-07475KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 5.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002485
Mã NSX: AC0402FR-075K62L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002487
Mã NSX: AC0402FR-0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002489
Mã NSX: AC0402FR-071K43L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54