Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,241-1,260 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 2.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002491
Mã NSX: AC0402FR-072K87L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002493
Mã NSX: AC0402FR-0734KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002495
Mã NSX: AC0402FR-073K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002497
Mã NSX: AC0402FR-072K61L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002499
Mã NSX: AC0402FR-074K64L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 90.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002501
Mã NSX: AC0402FR-0790R9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 9.53 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002503
Mã NSX: AC0402FR-079K53L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002505
Mã NSX: AC0402FR-0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 374 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002507
Mã NSX: AC0402FR-07374KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002509
Mã NSX: AC0402FR-077K15L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002511
Mã NSX: AC0402FR-077K68L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 27.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002513
Mã NSX: AC0402FR-0727R4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 11.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002515
Mã NSX: AC0402FR-0711K8L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002517
Mã NSX: AC0402FR-071K05L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.62 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002519
Mã NSX: AC0402FR-071K62L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 25.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002521
Mã NSX: AC0402FR-0725K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002523
Mã NSX: AC0402FR-073K48L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 464 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002525
Mã NSX: AC0402FR-07464KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 549 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002527
Mã NSX: AC0402FR-07549KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 649 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002529
Mã NSX: AC0402FR-07649RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54