Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,261-1,280 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 665 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002531
Mã NSX: AC0402FR-07665KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002533
Mã NSX: RT0402DRD076K19L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00002534
Mã NSX: SR0402FR-7W22RL

Số lượng / Giá
1 + 1,830
100 + 1,828
1,000 + 1,826
5,000 + 1,825
10,000 + 1,824
1 + 1,830
100 + 1,828
1,000 + 1,826
5,000 + 1,825
10,000 + 1,824

Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002536
Mã NSX: AC0402FR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002538
Mã NSX: AC0402JR-073K3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002540
Mã NSX: RC0402FR-07150RP

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 32.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002542
Mã NSX: RC0402FR-0732R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002544
Mã NSX: AC0402JR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 18.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002546
Mã NSX: RC0402FR-0718R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002548
Mã NSX: AC0402FR-0712RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002550
Mã NSX: AC0402JR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002552
Mã NSX: AC0402JR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002554
Mã NSX: RC0402FR-072K2P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002556
Mã NSX: RC0402FR-07750RP

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 887 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002558
Mã NSX: AF0402FR-07887KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 432 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002560
Mã NSX: AC0402FR-07432KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002562
Mã NSX: RC0402FR-073K01P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 2.4 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002564
Mã NSX: RC0402JR-072R4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 16.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002566
Mã NSX: AC0402FR-0716R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002568
Mã NSX: AC0402FR-072K74L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54