Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,281-1,300 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002570
Mã NSX: AC0402FR-0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002572
Mã NSX: RT0402FRE0727RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002574
Mã NSX: AF0402FR-071K74L

Số lượng / Giá
1 + 170
100 + 168
1,000 + 166
5,000 + 165
10,000 + 164
1 + 170
100 + 168
1,000 + 166
5,000 + 165
10,000 + 164

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002576
Mã NSX: RC0402FR-07240RP

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002578
Mã NSX: AC0402FR-07806RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 330 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002580
Mã NSX: AC0402JR-07330KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002582
Mã NSX: RC0402FR-0712R4L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002584
Mã NSX: AC0402FR-07130KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002586
Mã NSX: RT0402FRE0733KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 14.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002588
Mã NSX: RC0402FR-0714R3L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002590
Mã NSX: RC0402JR-071R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 15.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002592
Mã NSX: RC0402FR-0715R8L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002594
Mã NSX: RT0402FRE0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 499 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002596
Mã NSX: AC0402FR-07499KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 243 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002598
Mã NSX: AC0402FR-07243RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 8.87 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002600
Mã NSX: AC0402FR-078K87L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002602
Mã NSX: RT0402FRE0722KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002604
Mã NSX: AC0402JR-07150RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 10.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002606
Mã NSX: RC0402FR-0710R5L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002608
Mã NSX: AC0402FR-072K43L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54