Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,301-1,320 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002610
Mã NSX: AC0402FR-073K57L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002612
Mã NSX: RC0402JR-071M3L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 41.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002614
Mã NSX: RC0402FR-0741R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 54.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002616
Mã NSX: AC0402FR-0754K9L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.6 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002618
Mã NSX: RC0402JR-073R6L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 127 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002620
Mã NSX: AC0402FR-07127KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 210 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002622
Mã NSX: RC0402FR-07210RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002624
Mã NSX: AC0402JR-0768RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 57.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002626
Mã NSX: AC0402FR-0757K6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002628
Mã NSX: AC0402FR-0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002630
Mã NSX: AC0402JR-071K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.21 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002632
Mã NSX: AC0402FR-071M21L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002634
Mã NSX: AC0402FR-0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002636
Mã NSX: RT0402FRE072K21L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002638
Mã NSX: RT0402FRE0747KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002640
Mã NSX: AC0402FR-0766K5L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 221 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002642
Mã NSX: AC0402FR-07221KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002644
Mã NSX: RC0402JR-079R1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002646
Mã NSX: AC0402JR-072R2L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 13.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002648
Mã NSX: RC0402FR-0713R7L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34