Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,321-1,340 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.3 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002650
Mã NSX: RC0402JR-071R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002652
Mã NSX: RT0402FRE074K7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002654
Mã NSX: AC0402FR-07866RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 19.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002656
Mã NSX: RC0402FR-0719R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 220 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002658
Mã NSX: AC0402JR-07220KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002660
Mã NSX: AC0402JR-0722KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002662
Mã NSX: AC0402JR-0756RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002664
Mã NSX: AC0402FR-0712K1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 226 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002666
Mã NSX: AC0402FR-07226KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 243 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002668
Mã NSX: AC0402FR-07243KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002670
Mã NSX: AC0402JR-075R1L

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002672
Mã NSX: AC0402FR-0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 7.5 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002674
Mã NSX: RC0402JR-077M5L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002676
Mã NSX: AC0402FR-0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002678
Mã NSX: AC0402FR-0721KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002680
Mã NSX: RC0402FR-0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002682
Mã NSX: AC0402FR-0736RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002684
Mã NSX: RC0402JR-0711RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 825 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002686
Mã NSX: AC0402FR-07825RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.13 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002688
Mã NSX: RC0402FR-071M13L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44