Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,341-1,360 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002690
Mã NSX: AC0402FR-0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002692
Mã NSX: AC0402JR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002694
Mã NSX: SR0402FR-7T100KL

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002696
Mã NSX: SR0402FR-7T100RL

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002698
Mã NSX: SR0402FR-7T10KL

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002700
Mã NSX: SR0402FR-7T10RL

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002702
Mã NSX: SR0402FR-7T1KL

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002704
Mã NSX: SR0402FR-7T2K2L

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00002706
Mã NSX: SR0402FR-7T4K7L

Số lượng / Giá
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424
1 + 2,430
100 + 2,428
1,000 + 2,426
5,000 + 2,425
10,000 + 2,424

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002708
Mã NSX: AT0402FRE071KL

Số lượng / Giá
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002710
Mã NSX: AT0402FRE07100KL

Số lượng / Giá
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002712
Mã NSX: RT0402DRE071K54L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002714
Mã NSX: RT0402DRE0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002716
Mã NSX: RT0402DRE0733KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002718
Mã NSX: RT0402DRE0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002720
Mã NSX: RT0402DRE0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 7.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002722
Mã NSX: RT0402DRE077K87L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002724
Mã NSX: RT0402DRE071K74L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002726
Mã NSX: RT0402DRE071K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002728
Mã NSX: RT0402DRE0739RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474