Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,361-1,380 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002730
Mã NSX: RT0402DRE073K01L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002732
Mã NSX: RT0402DRE0768KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002734
Mã NSX: RT0402DRE073K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002736
Mã NSX: RT0402DRE073K32L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 86.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002738
Mã NSX: RT0402DRE0786K6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002740
Mã NSX: RT0402DRE073K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.78 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002742
Mã NSX: RT0402DRE071K78L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002744
Mã NSX: RT0402DRE0751RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002746
Mã NSX: RT0402DRE0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002748
Mã NSX: RT0402DRE071K6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002750
Mã NSX: RT0402DRE0724KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002752
Mã NSX: RT0402DRE0743KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002754
Mã NSX: RT0402DRD0710RL

Số lượng / Giá
1 + 550
100 + 548
1,000 + 546
5,000 + 545
10,000 + 544
1 + 550
100 + 548
1,000 + 546
5,000 + 545
10,000 + 544

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002756
Mã NSX: RT0402DRE07115KL

Số lượng / Giá
1 + 690
100 + 688
1,000 + 686
5,000 + 685
10,000 + 684
1 + 690
100 + 688
1,000 + 686
5,000 + 685
10,000 + 684

Điện trở dán 931 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002758
Mã NSX: RT0402DRD07931RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 1.78 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002760
Mã NSX: RT0402DRD071K78L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002762
Mã NSX: RT0402DRD0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002764
Mã NSX: RT0402DRD0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 9.88 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002766
Mã NSX: RT0402DRD079K88L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002768
Mã NSX: RT0402DRD0718KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764