Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 121-140 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000243
Mã NSX: RT0402BRD073K24L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 511 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000245
Mã NSX: RT0402BRD07511RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000247
Mã NSX: RT0402BRD0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000249
Mã NSX: RT0402BRD0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000251
Mã NSX: RT0402BRD076K81L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000253
Mã NSX: RT0402BRD078K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.45 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000255
Mã NSX: RT0402BRD078K45L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000257
Mã NSX: RT0402BRD0711KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 16.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000259
Mã NSX: RT0402BRD0716K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000261
Mã NSX: RT0402BRD0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 19.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000263
Mã NSX: RT0402BRD0719K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000265
Mã NSX: RT0402BRD071K05L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000267
Mã NSX: RT0402BRD0722K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000269
Mã NSX: RT0402BRD0722KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000271
Mã NSX: RT0402BRD07249RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000273
Mã NSX: RT0402BRD0724R9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000275
Mã NSX: RT0402BRD072K15L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000277
Mã NSX: RT0402BRD074K02L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000279
Mã NSX: RT0402BRD074K42L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 58.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000281
Mã NSX: RT0402BRD0758K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064