Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,381-1,400 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002770
Mã NSX: RT0402DRD07432RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002772
Mã NSX: RT0402DRD0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002774
Mã NSX: RT0402DRD0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002776
Mã NSX: RT0402DRD0733KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002778
Mã NSX: RT0402DRD0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002780
Mã NSX: RT0402DRD0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2.23 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002782
Mã NSX: RT0402DRD072K23L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 18.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002784
Mã NSX: RT0402DRD0718K7L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 681 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002786
Mã NSX: AT0402DRD07681RL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002788
Mã NSX: AT0402DRD0710KL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002790
Mã NSX: AT0402DRD07100KL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 191 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002792
Mã NSX: RT0402BRD07191KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 115 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002794
Mã NSX: RT0402BRD07115KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 510 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002796
Mã NSX: RL0402FR-070R51L

Số lượng / Giá
1 + 1,040
100 + 1,038
1,000 + 1,036
5,000 + 1,035
10,000 + 1,034
1 + 1,040
100 + 1,038
1,000 + 1,036
5,000 + 1,035
10,000 + 1,034

Điện trở dán 820 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002798
Mã NSX: RL0402FR-070R82L

Số lượng / Giá
1 + 1,040
100 + 1,038
1,000 + 1,036
5,000 + 1,035
10,000 + 1,034
1 + 1,040
100 + 1,038
1,000 + 1,036
5,000 + 1,035
10,000 + 1,034

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002800
Mã NSX: RT0402BRD075K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002802
Mã NSX: RT0402BRD072K21L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002804
Mã NSX: RT0402BRD0756RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002806
Mã NSX: RT0402BRD076K34L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002810
Mã NSX: RT0402BRD071K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064