Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,421-1,440 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002852
Mã NSX: RT0402BRD0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±0.25% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002854
Mã NSX: RT0402CRE071K37L

Số lượng / Giá
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054
1 + 1,060
100 + 1,058
1,000 + 1,056
5,000 + 1,055
10,000 + 1,054

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002856
Mã NSX: RT0402BRD0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002858
Mã NSX: RT0402BRD073K32L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 910 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002860
Mã NSX: RT0402BRD07910RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002862
Mã NSX: RT0402BRD076K49L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 953 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002864
Mã NSX: RT0402BRD07953RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002866
Mã NSX: RT0402BRD0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.87 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002868
Mã NSX: RT0402BRD071K87L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002870
Mã NSX: RT0402BRD074K64L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002872
Mã NSX: RT0402BRD07866RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.78 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002874
Mã NSX: RT0402BRD071K78L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 30.1 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002876
Mã NSX: RT0402BRE0730R1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 221 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002878
Mã NSX: RT0402BRD07221RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002880
Mã NSX: RT0402BRD0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002882
Mã NSX: RT0402BRD0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002884
Mã NSX: RT0402BRE0736KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002886
Mã NSX: RT0402BRE0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002888
Mã NSX: RT0402BRD07160RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002890
Mã NSX: RT0402BRE073K09L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064