Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,441-1,460 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 8.87 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002892
Mã NSX: RT0402BRD078K87L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.74 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002894
Mã NSX: RT0402BRD071K74L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002896
Mã NSX: RT0402BRD07330RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 237 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002898
Mã NSX: RT0402BRD07237RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002900
Mã NSX: RT0402BRD074K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002902
Mã NSX: RT0402BRD0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002904
Mã NSX: RT0402BRE0711KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002906
Mã NSX: RT0402BRE0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 91 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002908
Mã NSX: RT0402BRD0791RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002910
Mã NSX: RT0402BRE0747K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 590 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002912
Mã NSX: RT0402BRD07590RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002914
Mã NSX: RT0402BRE072K05L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002916
Mã NSX: RT0402BRE072K61L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002918
Mã NSX: RT0402BRE07124RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 30.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002920
Mã NSX: RT0402BRD0730K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 78.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002922
Mã NSX: RT0402BRD0778K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 309 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002924
Mã NSX: RT0402BRD07309RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002926
Mã NSX: RT0402BRD073K65L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002928
Mã NSX: RT0402BRD07301RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002930
Mã NSX: RT0402BRE076K49L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064