Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,461-1,480 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 14 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002932
Mã NSX: RT0402BRD0714KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002934
Mã NSX: RT0402BRD07332RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002936
Mã NSX: RT0402BRD073K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 182 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002938
Mã NSX: RT0402BRD07182RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002940
Mã NSX: RT0402BRD0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.33 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002942
Mã NSX: RT0402BRD071K33L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002944
Mã NSX: RT0402BRE0739KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.69 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002946
Mã NSX: RT0402BRD071K69L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002948
Mã NSX: RT0402BRD073K09L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 60.4 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002950
Mã NSX: RT0402BRD0760R4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002952
Mã NSX: RT0402BRD0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002954
Mã NSX: RT0402BRE0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002956
Mã NSX: RT0402BRE0751KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 10.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002958
Mã NSX: RT0402BRD0710K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 80.6 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002960
Mã NSX: RT0402BRD0780R6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002962
Mã NSX: RT0402BRD07392RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002964
Mã NSX: RT0402BRE0768KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002966
Mã NSX: RT0402BRE078K25L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002968
Mã NSX: RT0402BRD07432RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002970
Mã NSX: RT0402BRE078K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064