Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,481-1,500 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002972
Mã NSX: RT0402BRD076K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 619 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002974
Mã NSX: RT0402BRD07619RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002976
Mã NSX: RT0402BRD07604RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002978
Mã NSX: RT0402BRD07365RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002980
Mã NSX: RT0402BRD0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002982
Mã NSX: RT0402BRD0736KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002984
Mã NSX: RT0402BRD07768RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002986
Mã NSX: RT0402BRE0721KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002988
Mã NSX: RT0402BRD076K98L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 18.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002990
Mã NSX: RT0402BRE0718K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 10.2 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002992
Mã NSX: RT0402BRD0710R2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002994
Mã NSX: RT0402BRE0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002996
Mã NSX: RT0402BRE0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 26.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00002998
Mã NSX: RT0402BRD0726K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22.1 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003000
Mã NSX: RT0402BRE0722R1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003002
Mã NSX: RT0402BRD07806RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 422 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003004
Mã NSX: RT0402BRD07422RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003006
Mã NSX: RT0402BRD075K11L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.91 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003008
Mã NSX: RT0402BRD071K91L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003010
Mã NSX: RT0402BRE073K74L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064