Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,501-1,520 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 29.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003012
Mã NSX: RT0402BRE0729K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003014
Mã NSX: RT0402BRD073K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003016
Mã NSX: RT0402BRE073K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003018
Mã NSX: RT0402BRE074K99L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 23.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003020
Mã NSX: RT0402BRD0723K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.12 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003022
Mã NSX: RT0402BRD074K12L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003024
Mã NSX: RT0402BRE0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.58 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003026
Mã NSX: RT0402BRD071K58L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003028
Mã NSX: RT0402BRE076K19L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 2.05 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003030
Mã NSX: RT0402BRD072K05L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.94 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003032
Mã NSX: RT0402BRD072K94L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003034
Mã NSX: RT0402BRD07560RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003036
Mã NSX: RT0402BRD073K6L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.18 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003038
Mã NSX: RT0402BRD071K18L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 84.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003040
Mã NSX: RT0402BRD0784K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003042
Mã NSX: RT0402BRE0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003044
Mã NSX: RT0402BRD07127RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 887 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003046
Mã NSX: RT0402BRD07887RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003048
Mã NSX: RT0402BRE073K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003050
Mã NSX: RT0402BRD0761K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384