Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,521-1,540 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 68.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003052
Mã NSX: RT0402BRD0768K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003054
Mã NSX: RT0402BRD07120RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003056
Mã NSX: RT0402BRD079K76L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003058
Mã NSX: RT0402BRD0775KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 187 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003060
Mã NSX: RT0402BRD07187RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003062
Mã NSX: RT0402BRE0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 62 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003064
Mã NSX: RT0402BRD0762KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3.01 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003066
Mã NSX: RT0402BRE073K01L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003068
Mã NSX: RT0402BRD07470RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 22.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003070
Mã NSX: RT0402BRD0722K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003072
Mã NSX: RT0402BRE0712KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 56.2 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003074
Mã NSX: RT0402BRD0756R2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 63.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003076
Mã NSX: RT0402BRE0763K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003078
Mã NSX: RT0402BRD0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003080
Mã NSX: RT0402BRD07130RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003082
Mã NSX: RT0402BRD071K02L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 464 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003084
Mã NSX: RT0402BRD07464RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003086
Mã NSX: RT0402BRD072K43L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003088
Mã NSX: RT0402BRD074K22L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003090
Mã NSX: RT0402BRD078K25L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384