Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 981-1,000 trong số 1,000 mục.
Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001959
Mã NSX: RC0402JR-071KP

Số lượng / Giá
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001961
Mã NSX: RC0402JR-074K7P

Số lượng / Giá
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001963
Mã NSX: RC0402JR-0710KP

Số lượng / Giá
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62
50 + 70
100 + 68
1,000 + 65
10,000 + 62
10,000 + 62

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001965
Mã NSX: AC0402FR-0710RL

Số lượng / Giá
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70

Điện trở dán 1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001967
Mã NSX: AC0402FR-071RL

Số lượng / Giá
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70

Điện trở dán 2.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001969
Mã NSX: AC0402FR-072R2L

Số lượng / Giá
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70
50 + 80
100 + 77
1,000 + 73
10,000 + 70
10,000 + 70

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001971
Mã NSX: RC0402FR-0710KP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001973
Mã NSX: RC0402FR-071KP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001975
Mã NSX: RC0402FR-07100RP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001977
Mã NSX: RC0402FR-072KP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001979
Mã NSX: RC0402FR-074K75P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001981
Mã NSX: RC0402FR-07200RP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001983
Mã NSX: RC0402FR-0749R9P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 42.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001985
Mã NSX: RC0402FR-0742R2P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001987
Mã NSX: RC0402FR-071K5P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001989
Mã NSX: RC0402FR-0722RP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 24.9 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001991
Mã NSX: RC0402FR-0724R9P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001993
Mã NSX: RC0402FR-073K3P

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001995
Mã NSX: RC0402FR-07332RP

Số lượng / Giá
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86
50 + 98
100 + 95
1,000 + 90
10,000 + 86
10,000 + 86

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00001997
Mã NSX: RC0402FR-074K99P

Số lượng / Giá