Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,541-1,560 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003092
Mã NSX: RT0402BRD073K92L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 510 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003094
Mã NSX: RT0402BRD07510RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 15.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003096
Mã NSX: RT0402BRD0715K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003098
Mã NSX: RT0402BRD0747KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 11.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003100
Mã NSX: RT0402BRE0711K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003102
Mã NSX: RT0402BRD07698RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003104
Mã NSX: RT0402BRD072K49L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003106
Mã NSX: RT0402BRD0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003108
Mã NSX: RT0402BRD071K21L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003110
Mã NSX: RT0402BRE076K98L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 100 mOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003112
Mã NSX: RL0402JR-070R1L

Số lượng / Giá
1 + 1,370
100 + 1,368
1,000 + 1,366
5,000 + 1,365
10,000 + 1,364
1 + 1,370
100 + 1,368
1,000 + 1,366
5,000 + 1,365
10,000 + 1,364

Điện trở dán 220 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003114
Mã NSX: RL0402FR-070R22L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 402 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003116
Mã NSX: RL0402FR-070R402L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 499 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003118
Mã NSX: RL0402FR-070R499L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003120
Mã NSX: RT0402DRD07110KL

Số lượng / Giá
1 + 1,210
100 + 1,208
1,000 + 1,206
5,000 + 1,205
10,000 + 1,204
1 + 1,210
100 + 1,208
1,000 + 1,206
5,000 + 1,205
10,000 + 1,204

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003122
Mã NSX: AT0402BRD072K21L

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 2.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003124
Mã NSX: AT0402BRD072K4L

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003126
Mã NSX: AT0402BRD07150RL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003128
Mã NSX: AT0402BRD0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003130
Mã NSX: AT0402BRD0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244