Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,561-1,580 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003132
Mã NSX: AT0402BRD0739KL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003134
Mã NSX: AT0402BRD07100RL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003136
Mã NSX: RT0402BRE07110KL

Số lượng / Giá
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284
1 + 2,290
100 + 2,288
1,000 + 2,286
5,000 + 2,285
10,000 + 2,284

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003138
Mã NSX: AT0402BRE07866RL

Số lượng / Giá
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003140
Mã NSX: AT0402BRD0710RL

Số lượng / Giá
1 + 3,370
100 + 3,368
1,000 + 3,366
5,000 + 3,365
10,000 + 3,364
1 + 3,370
100 + 3,368
1,000 + 3,366
5,000 + 3,365
10,000 + 3,364

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003142
Mã NSX: AT0402BRE0747KL

Số lượng / Giá
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003144
Mã NSX: AT0402BRE0759KL

Số lượng / Giá
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154
1 + 2,160
100 + 2,158
1,000 + 2,156
5,000 + 2,155
10,000 + 2,154

Điện trở dán 4.22 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003146
Mã NSX: RT0402BRB074K22L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003148
Mã NSX: RT0402BRB076K98L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003150
Mã NSX: RT0402BRB074K7L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003152
Mã NSX: RT0402BRB0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003154
Mã NSX: RT0402BRC076K8L

Số lượng / Giá
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914
1 + 3,920
100 + 3,918
1,000 + 3,916
5,000 + 3,915
10,000 + 3,914

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003156
Mã NSX: RT0402DRE0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 274 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003158
Mã NSX: AA0402FR-07274KL

Số lượng / Giá
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144
1 + 150
100 + 148
1,000 + 146
5,000 + 145
10,000 + 144

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003159
Mã NSX: RT0402FRE0720KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003160
Mã NSX: RT0402FRE07866RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 619 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003161
Mã NSX: AC0402FR-07619RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003163
Mã NSX: AC0402FR-071K21L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003165
Mã NSX: RT0402FRE07499RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 1.8 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003167
Mã NSX: RC0402JR-071M8L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34