Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,581-1,600 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 29.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003169
Mã NSX: RC0402FR-0729R4L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 619 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003171
Mã NSX: AC0402FR-07619KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003173
Mã NSX: AC0402JR-07680RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003175
Mã NSX: AC0402JR-0775RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003177
Mã NSX: AC0402JR-074K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.1 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003179
Mã NSX: RC0402JR-071R1L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003181
Mã NSX: AC0402FR-0756RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003183
Mã NSX: AC0402FR-0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003185
Mã NSX: AC0402FR-0790K9L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003187
Mã NSX: RC0402JR-07100RP

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003189
Mã NSX: AC0402FR-071K54L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003191
Mã NSX: RT0402FRE0715KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 221 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003193
Mã NSX: RC0402FR-07221KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 51 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003195
Mã NSX: AC0402JR-0751RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003197
Mã NSX: AC0402FR-071K02L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003199
Mã NSX: AC0402FR-072RL

Số lượng / Giá
1 + 80
100 + 78
1,000 + 76
5,000 + 75
10,000 + 74
1 + 80
100 + 78
1,000 + 76
5,000 + 75
10,000 + 74

Điện trở dán 88.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003201
Mã NSX: RC0402FR-0788R7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 22.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003203
Mã NSX: AC0402FR-0722R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003205
Mã NSX: AC0402JR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 430 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003207
Mã NSX: RC0402FR-07430KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44