Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,601-1,620 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003209
Mã NSX: RC0402FR-0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.31 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003211
Mã NSX: RC0402FR-079K31L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003213
Mã NSX: RC0402JR-079K1L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003215
Mã NSX: AC0402FR-074K02L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003217
Mã NSX: AC0402FR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 205 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003219
Mã NSX: AC0402FR-07205KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 4.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003221
Mã NSX: RC0402JR-074M3L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 390 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003223
Mã NSX: AC0402FR-07390KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 249 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003225
Mã NSX: AC0402FR-07249RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 953 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003227
Mã NSX: RC0402FR-07953KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 11.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003229
Mã NSX: RC0402FR-0711R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003231
Mã NSX: RC0402FR-077K5P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003233
Mã NSX: AC0402FR-0723K2L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 20.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003235
Mã NSX: RC0402FR-0720K5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003237
Mã NSX: RC0402FR-0739R2P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003239
Mã NSX: RC0402FR-0733RP

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 3.3 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003241
Mã NSX: RC0402JR-073M3L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 140 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003243
Mã NSX: RC0402FR-07140KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 16.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003245
Mã NSX: RC0402FR-0716R5L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 301 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003247
Mã NSX: AC0402FR-07301RL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54