Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,621-1,640 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 910 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003249
Mã NSX: RC0402JR-07910RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003251
Mã NSX: RC0402JR-0722RP

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 24.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003253
Mã NSX: RC0402FR-0724R3L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003255
Mã NSX: RC0402FR-0751R1P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003257
Mã NSX: RC0402JR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003259
Mã NSX: AC0402FR-072K49L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003261
Mã NSX: RC0402JR-0713RL

Số lượng / Giá
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24

Điện trở dán 270 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003263
Mã NSX: RC0402FR-07270KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.8 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003265
Mã NSX: RC0402JR-076M8L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 52.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003267
Mã NSX: AC0402FR-0752K3L

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 53.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003269
Mã NSX: RC0402FR-0753R6L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 825 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003271
Mã NSX: RC0402FR-07825RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 2.7 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003273
Mã NSX: RC0402JR-072M7L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003275
Mã NSX: RC0402JR-0710RP

Số lượng / Giá
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64
1 + 70
100 + 68
1,000 + 66
5,000 + 65
10,000 + 64

Điện trở dán 143 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003276
Mã NSX: RC0402FR-07143RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 23.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003278
Mã NSX: RC0402FR-0723K7L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003280
Mã NSX: RT0402DRE0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003282
Mã NSX: RT0402DRE071K8L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003284
Mã NSX: RT0402DRE0730KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003286
Mã NSX: RT0402DRE077K68L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474