Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,641-1,660 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 806 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003288
Mã NSX: RT0402DRE07806RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003290
Mã NSX: RT0402DRE079K76L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003292
Mã NSX: RT0402DRE0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 15.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003294
Mã NSX: RT0402DRE0715K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.37 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003296
Mã NSX: RT0402DRE071K37L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 82.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003298
Mã NSX: RT0402DRE0782K5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 165 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003300
Mã NSX: RT0402DRE07165RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 60.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003302
Mã NSX: RT0402DRE0760K4L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 2.67 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003304
Mã NSX: RT0402DRE072K67L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 787 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003306
Mã NSX: RT0402DRE07787RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003308
Mã NSX: RT0402DRE075K11L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003310
Mã NSX: RT0402DRE0790K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003312
Mã NSX: RT0402DRE0720KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 69.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003314
Mã NSX: RT0402DRE0769K8L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003316
Mã NSX: RT0402DRE078K06L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 2.21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003318
Mã NSX: RT0402DRE072K21L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003320
Mã NSX: RT0402DRE0768RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003322
Mã NSX: RT0402DRE072KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 21 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003324
Mã NSX: RT0402DRE0721KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003326
Mã NSX: RT0402DRE071K3L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474