Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,661-1,680 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 1.65 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003328
Mã NSX: RT0402DRE071K65L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003330
Mã NSX: RT0402DRE07360RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003332
Mã NSX: RT0402DRE0736KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 162 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003334
Mã NSX: RT0402DRE07162RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003336
Mã NSX: RT0402DRE075K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003338
Mã NSX: RT0402DRE0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003340
Mã NSX: RT0402DRE0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003342
Mã NSX: RT0402DRE0747K5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 698 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003344
Mã NSX: RT0402DRE07698RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003346
Mã NSX: RT0402DRE073K65L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003348
Mã NSX: RT0402DRE073K74L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003350
Mã NSX: RT0402DRE076K49L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003352
Mã NSX: RT0402DRE0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003354
Mã NSX: RT0402DRE0751KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003356
Mã NSX: RT0402DRE0713KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.64 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003358
Mã NSX: RT0402DRE074K64L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 9.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003360
Mã NSX: RT0402DRE079K1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003362
Mã NSX: RT0402DRE07180RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 604 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003364
Mã NSX: RT0402DRE07604RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 8.87 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003366
Mã NSX: RT0402DRE078K87L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474