Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,681-1,700 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 9.31 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003368
Mã NSX: RT0402DRE079K31L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 280 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003370
Mã NSX: RT0402DRE07280RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.05 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003372
Mã NSX: RT0402DRE073K05L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003374
Mã NSX: RT0402DRE0720RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003376
Mã NSX: RT0402DRE074K99L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003378
Mã NSX: RT0402DRE0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003380
Mã NSX: RT0402DRE0747KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003382
Mã NSX: RT0402DRE0782KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003384
Mã NSX: RT0402DRE074K02L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003386
Mã NSX: RT0402DRE071K1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003388
Mã NSX: RT0402DRE0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003390
Mã NSX: RT0402DRE07330RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003392
Mã NSX: RT0402DRE0711KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003394
Mã NSX: RT0402DRE075K1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 240 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003396
Mã NSX: RT0402DRE07240RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 4.42 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003398
Mã NSX: RT0402DRE074K42L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003400
Mã NSX: RT0402DRE0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.02 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003402
Mã NSX: RT0402DRE071K02L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003404
Mã NSX: RT0402DRE076K81L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003406
Mã NSX: RT0402DRE072K2L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474