Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,701-1,720 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003408
Mã NSX: RT0402DRE07130RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 16.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003410
Mã NSX: RT0402DRE0716K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 49.9 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003412
Mã NSX: RT0402DRE0749K9L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 47 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003414
Mã NSX: RT0402DRE0747RL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003416
Mã NSX: RT0402DRE071K5L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003418
Mã NSX: RT0402DRD073K09L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 93.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003420
Mã NSX: RT0402DRD0793R1L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003422
Mã NSX: RT0402DRD0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 9.76 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003424
Mã NSX: RT0402DRD079K76L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003426
Mã NSX: RT0402DRD07360RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 44.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003428
Mã NSX: RT0402DRD0744K2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003430
Mã NSX: RT0402DRD0739KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003432
Mã NSX: RT0402DRD07402RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003434
Mã NSX: RT0402DRD0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003436
Mã NSX: RT0402DRD0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 8.66 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003438
Mã NSX: RT0402DRD078K66L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 45.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003440
Mã NSX: RT0402DRD0745K3L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 1.54 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003442
Mã NSX: RT0402DRD071K54L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 115 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003444
Mã NSX: RT0402DRD07115RL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 59 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003446
Mã NSX: RT0402DRD0759KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764