Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,741-1,760 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003488
Mã NSX: RT0402DRD0727K4L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003490
Mã NSX: RT0402DRD0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 1.05 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003492
Mã NSX: RT0402DRD071K05L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003494
Mã NSX: RT0402DRD078K06L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 7.68 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003496
Mã NSX: RT0402DRD077K68L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 22 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003498
Mã NSX: RT0402DRD0722KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003500
Mã NSX: RT0402DRD0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003502
Mã NSX: RT0402DRD073K24L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003504
Mã NSX: RT0402DRD074K7L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 10.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003506
Mã NSX: RT0402DRD0710K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 66.5 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003508
Mã NSX: RT0402DRD0766K5L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003510
Mã NSX: RT0402DRD073K57L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003512
Mã NSX: RT0402DRD0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003514
Mã NSX: RT0402DRD0756KL

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003516
Mã NSX: AT0402DRD073K74L

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003518
Mã NSX: AT0402DRE0775RL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003520
Mã NSX: AT0402DRD072KL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003522
Mã NSX: AT0402DRE071KL

Số lượng / Giá
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884
1 + 890
100 + 888
1,000 + 886
5,000 + 885
10,000 + 884

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003524
Mã NSX: RT0402BRD0768KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 44.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003526
Mã NSX: RT0402BRE0744K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064