Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,761-1,780 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003528
Mã NSX: RT0402BRD07348RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 154 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003530
Mã NSX: RT0402BRD07154RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 27 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003531
Mã NSX: RT0402BRD0727KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003533
Mã NSX: RT0402BRD07270RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 2.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003535
Mã NSX: RT0402BRD072K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003537
Mã NSX: RT0402BRD071K2L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003539
Mã NSX: AT0402BRD0710KL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 91 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003541
Mã NSX: AC0402FR-0791KL

Số lượng / Giá
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54
1 + 60
100 + 58
1,000 + 56
5,000 + 55
10,000 + 54

Điện trở dán 200 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003542
Mã NSX: RT0402BRD07200KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003544
Mã NSX: PA0402-R-070RL

Số lượng / Giá
1 + 5,200
100 + 5,198
1,000 + 5,196
5,000 + 5,195
10,000 + 5,194
1 + 5,200
100 + 5,198
1,000 + 5,196
5,000 + 5,195
10,000 + 5,194

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003546
Mã NSX: RT0402FRE072KL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 30.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003548
Mã NSX: RT0402DRE0730K1L

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003550
Mã NSX: RT0402BRD0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003552
Mã NSX: RT0402BRD0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 82.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003554
Mã NSX: RT0402BRD0782K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003556
Mã NSX: RT0402BRD0713KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.96 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003558
Mã NSX: RT0402BRD071K96L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003560
Mã NSX: AT0402BRD07100KL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003562
Mã NSX: AT0402BRD071KL

Số lượng / Giá
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244
1 + 2,250
100 + 2,248
1,000 + 2,246
5,000 + 2,245
10,000 + 2,244

Điện trở dán 9.1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003564
Mã NSX: RC0402JR-079M1L

Số lượng / Giá
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24
1 + 30
100 + 28
1,000 + 26
5,000 + 25
10,000 + 24