Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 161-180 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 64.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000323
Mã NSX: RT0402BRD0764K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 470 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000325
Mã NSX: RL0402FR-070R47L

Số lượng / Giá
1 + 1,090
100 + 1,088
1,000 + 1,086
5,000 + 1,085
10,000 + 1,084
1 + 1,090
100 + 1,088
1,000 + 1,086
5,000 + 1,085
10,000 + 1,084

Điện trở dán 500 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000327
Mã NSX: RL0402FR-070R5L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 330 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000329
Mã NSX: RL0402FR-070R33L

Số lượng / Giá
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094
1 + 1,100
100 + 1,098
1,000 + 1,096
5,000 + 1,095
10,000 + 1,094

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000331
Mã NSX: RT0402BRD07110KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 102 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000333
Mã NSX: RT0402BRD07102KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 121 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000335
Mã NSX: RT0402BRD07121KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000337
Mã NSX: RT0402BRD07120KL

Số lượng / Giá
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334
1 + 1,340
100 + 1,338
1,000 + 1,336
5,000 + 1,335
10,000 + 1,334

Điện trở dán 499 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000339
Mã NSX: RT0402BRD07499RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 845 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000341
Mã NSX: RT0402BRD07845RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 24.9 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000343
Mã NSX: RT0402BRD0724K9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000345
Mã NSX: RT0402BRD073KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 4.75 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000347
Mã NSX: RT0402BRD074K75L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000349
Mã NSX: RT0402BRD0751KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000351
Mã NSX: RT0402BRD071K5L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 26.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000353
Mã NSX: RT0402BRD0726K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000355
Mã NSX: RT0402BRD0730KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000357
Mã NSX: RT0402BRD074K7L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000359
Mã NSX: RT0402BRD0756KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000361
Mã NSX: RT0402BRD071K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384