Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1-13 trong số 13 mục.
Điện Trở Cắm 1 kOhm ±5% 0.167W, 1/6W
Mã Tranzi: TZ-00083759
Mã NSX: CFR-12JR-52-1K

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 1 kOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083762
Mã NSX: MFR-25FRF52-1K

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 499 Ohm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083763
Mã NSX: MFR-25FRF52-499R

Số lượng / Giá

Điện Trở Cắm 1 MOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083764
Mã NSX: MFR-25FRF52-1M

Số lượng / Giá
10 + 10
10 + 10
10 + 10
10 + 10

Điện Trở Cắm 4.99 kOhm ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00083765
Mã NSX: MFR-25FRF52-4K99

Số lượng / Giá
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6
50 + 6

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000037
Mã NSX: RC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000039
Mã NSX: RC0402JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000041
Mã NSX: RC0402FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000043
Mã NSX: RC0402FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000045
Mã NSX: RC0402FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000047
Mã NSX: RC0402FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000049
Mã NSX: RC0402FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000051
Mã NSX: RC0402FR-074K7L

Số lượng / Giá