Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,781-1,800 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 19.1 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003566
Mã NSX: RC0402FR-0719K1L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003568
Mã NSX: RC0402FR-073K92L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 178 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003570
Mã NSX: RC0402FR-07178RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003572
Mã NSX: RC0402FR-071K74L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 470 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003574
Mã NSX: RC0402FR-07470RP

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 2.43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003576
Mã NSX: RT0402FRE072K43L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003578
Mã NSX: AT0402FRE0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394
1 + 400
100 + 398
1,000 + 396
5,000 + 395
10,000 + 394

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003580
Mã NSX: RT0402DRE0712KL

Số lượng / Giá
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474
1 + 480
100 + 478
1,000 + 476
5,000 + 475
10,000 + 474

Điện trở dán 12.1 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003582
Mã NSX: RT0402DRD0712K1L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 2.61 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003584
Mã NSX: RT0402DRD072K61L

Số lượng / Giá
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764
1 + 770
100 + 768
1,000 + 766
5,000 + 765
10,000 + 764

Điện trở dán 113 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003586
Mã NSX: RT0402BRD07113RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003588
Mã NSX: RT0402BRD071K3L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003590
Mã NSX: RT0402BRD071K4L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 68 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003592
Mã NSX: RT0402BRD0768RL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003594
Mã NSX: AC0402JR-07270RL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 1.21 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003596
Mã NSX: RC0402FR-071K21P

Số lượng / Giá
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94
1 + 100
100 + 98
1,000 + 96
5,000 + 95
10,000 + 94

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003598
Mã NSX: RT0402BRB076K19L

Số lượng / Giá
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174
1 + 5,180
100 + 5,178
1,000 + 5,176
5,000 + 5,175
10,000 + 5,174

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003600
Mã NSX: RT0402BRE071K1L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003602
Mã NSX: RT0402BRE075K11L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003604
Mã NSX: RT0402BRE07866RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064