Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,801-1,820 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003606
Mã NSX: RT0402BRD07110RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 274 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003608
Mã NSX: RT0402BRD07274RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003610
Mã NSX: RT0402BRD07324RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 34.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003612
Mã NSX: RT0402BRD0734K8L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 7.32 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003614
Mã NSX: RT0402BRD077K32L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 8.66 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003616
Mã NSX: RT0402BRD078K66L

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 20 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003618
Mã NSX: PA0402FRL7T0R02L

Số lượng / Giá
1 + 2,370
100 + 2,368
1,000 + 2,366
5,000 + 2,365
10,000 + 2,364
1 + 2,370
100 + 2,368
1,000 + 2,366
5,000 + 2,365
10,000 + 2,364

Điện trở dán 10 mOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003620
Mã NSX: PE0402FRF070R01L

Số lượng / Giá
1 + 2,870
100 + 2,868
1,000 + 2,866
5,000 + 2,865
10,000 + 2,864
1 + 2,870
100 + 2,868
1,000 + 2,866
5,000 + 2,865
10,000 + 2,864

Điện trở dán 150 mOhms 0402 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00003622
Mã NSX: PE0402FRF7W0R15L

Số lượng / Giá
1 + 3,940
100 + 3,938
1,000 + 3,936
5,000 + 3,935
10,000 + 3,934
1 + 3,940
100 + 3,938
1,000 + 3,936
5,000 + 3,935
10,000 + 3,934

Điện trở dán 470 mOhms 0402 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00003624
Mã NSX: PE0402FRF7W0R47L

Số lượng / Giá
1 + 3,940
100 + 3,938
1,000 + 3,936
5,000 + 3,935
10,000 + 3,934
1 + 3,940
100 + 3,938
1,000 + 3,936
5,000 + 3,935
10,000 + 3,934

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003626
Mã NSX: AC0402JR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003627
Mã NSX: AC0402JR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44
1 + 50
100 + 48
1,000 + 46
5,000 + 45
10,000 + 44

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003628
Mã NSX: AF0402JR-07100KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003629
Mã NSX: AF0402JR-07100RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003630
Mã NSX: AF0402JR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003631
Mã NSX: AF0402JR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003632
Mã NSX: AF0402JR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003633
Mã NSX: AF0402JR-0711RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003634
Mã NSX: AF0402JR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 127 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003635
Mã NSX: AF0402JR-07127KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84