Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,901-1,920 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003716
Mã NSX: AF0402JR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003717
Mã NSX: AF0402JR-0775RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 7.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003718
Mã NSX: AF0402JR-077K5L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 820 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003719
Mã NSX: AF0402JR-07820RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003720
Mã NSX: AF0402JR-0782KL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003721
Mã NSX: AF0402JR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 8.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003722
Mã NSX: AF0402JR-078K2L

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003723
Mã NSX: AF0402JR-070RL

Số lượng / Giá
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84
1 + 90
100 + 88
1,000 + 86
5,000 + 85
10,000 + 84

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003724
Mã NSX: AA0402JR-07100KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003725
Mã NSX: AA0402JR-07100RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003726
Mã NSX: AA0402JR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 10 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003727
Mã NSX: AA0402JR-0710ML

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 110 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003728
Mã NSX: AA0402JR-07110KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 110 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003729
Mã NSX: AA0402JR-07110RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 11 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003730
Mã NSX: AA0402JR-0711KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 11 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003731
Mã NSX: AA0402JR-0711RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003732
Mã NSX: AA0402JR-07120KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003733
Mã NSX: AA0402JR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003734
Mã NSX: AA0402JR-0712KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003735
Mã NSX: AA0402JR-0712RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104