Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Yageo
Trình bày 1,921-1,940 trong số 135,449 mục.
Điện trở dán 130 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003736
Mã NSX: AA0402JR-07130KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003737
Mã NSX: AA0402JR-07130RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 13 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003738
Mã NSX: AA0402JR-0713KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003739
Mã NSX: AA0402JR-0713RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 150 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003740
Mã NSX: AA0402JR-07150KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 150 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003741
Mã NSX: AA0402JR-07150RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003742
Mã NSX: AA0402JR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 15 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003743
Mã NSX: AA0402JR-0715RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 160 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003744
Mã NSX: AA0402JR-07160KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 160 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003745
Mã NSX: AA0402JR-07160RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 16 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003746
Mã NSX: AA0402JR-0716KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 16 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003747
Mã NSX: AA0402JR-0716RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 180 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003748
Mã NSX: AA0402JR-07180KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003749
Mã NSX: AA0402JR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003750
Mã NSX: AA0402JR-0718KL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 18 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003751
Mã NSX: AA0402JR-0718RL

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003752
Mã NSX: AA0402JR-071K1L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003753
Mã NSX: AA0402JR-071K2L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.3 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003754
Mã NSX: AA0402JR-071K3L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104

Điện trở dán 1.5 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00003755
Mã NSX: AA0402JR-071K5L

Số lượng / Giá
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104
1 + 110
100 + 108
1,000 + 106
5,000 + 105
10,000 + 104