Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

NSX: Zilog
Trình bày 1-20 trong số 2,518 mục.
Z87L1016ASGR2961
Mã Tranzi: TZ-00837154
Mã NSX: Z87L1016ASGR2961

Số lượng / Giá

Z86E6316ASG
Mã Tranzi: TZ-05697439
Mã NSX: Z86E6316ASG

Số lượng / Giá

Z86E6316PSG
Mã Tranzi: TZ-05698930
Mã NSX: Z86E6316PSG

Số lượng / Giá

Z88C0020PSG
Mã Tranzi: TZ-05699033
Mã NSX: Z88C0020PSG

Số lượng / Giá

Z88C0020VSG
Mã Tranzi: TZ-05699034
Mã NSX: Z88C0020VSG

Số lượng / Giá

Z88C0120VSC00TR
Mã Tranzi: TZ-05699141
Mã NSX: Z88C0120VSC00TR

Số lượng / Giá

Z88C0120VSG
Mã Tranzi: TZ-05699637
Mã NSX: Z88C0120VSG

Số lượng / Giá

Z86E0208PEC1925
Mã Tranzi: TZ-05704139
Mã NSX: Z86E0208PEC1925

Số lượng / Giá

Z86E0208PSC1925
Mã Tranzi: TZ-05704140
Mã NSX: Z86E0208PSC1925

Số lượng / Giá

Z86E0208SEC1925
Mã Tranzi: TZ-05704141
Mã NSX: Z86E0208SEC1925

Số lượng / Giá

Z86E0408PEC
Mã Tranzi: TZ-05704142
Mã NSX: Z86E0408PEC

Số lượng / Giá

Z86E0408PEC1903
Mã Tranzi: TZ-05704143
Mã NSX: Z86E0408PEC1903

Số lượng / Giá

Z86E0408PSC1866
Mã Tranzi: TZ-05704144
Mã NSX: Z86E0408PSC1866

Số lượng / Giá

Z86E0408PSC1903
Mã Tranzi: TZ-05704145
Mã NSX: Z86E0408PSC1903

Số lượng / Giá

Z86E0408SEC
Mã Tranzi: TZ-05704146
Mã NSX: Z86E0408SEC

Số lượng / Giá

Z86E0408SEC1903
Mã Tranzi: TZ-05704147
Mã NSX: Z86E0408SEC1903

Số lượng / Giá

Z86E0408SSC1903
Mã Tranzi: TZ-05704148
Mã NSX: Z86E0408SSC1903

Số lượng / Giá

Z86E0812PEC
Mã Tranzi: TZ-05704149
Mã NSX: Z86E0812PEC

Số lượng / Giá

Z86E0812PEC1903
Mã Tranzi: TZ-05704150
Mã NSX: Z86E0812PEC1903

Số lượng / Giá

Z86E0812PSC1866
Mã Tranzi: TZ-05704151
Mã NSX: Z86E0812PSC1866

Số lượng / Giá