Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 1-20 trong số 326,294 mục.
6127-P-81-2E-ND
Mã Tranzi: 6127-P-81-2E-ND
Mã NSX: 6127P-8 1-2E

Số lượng / Giá

Điện trở công suất 1 Ohms 25W ±1% vỏ nhôm
Mã Tranzi: KAL25FB1R00-ND
Mã NSX: KAL25FB1R00

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000001
Mã NSX: RC0402JR-070RL

Số lượng / Giá
1 + 40
1 + 40

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000003
Mã NSX: RC0402FR-070RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000007
Mã NSX: RT0402BRD072KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000009
Mã NSX: RT0402BRD0715KL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000011
Mã NSX: RT0402BRD07100RL

Số lượng / Giá
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064
1 + 1,070
100 + 1,068
1,000 + 1,066
5,000 + 1,065
10,000 + 1,064

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000013
Mã NSX: RT0402BRD0710KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000015
Mã NSX: RT0402BRD07100KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000017
Mã NSX: RT0402BRD071KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000019
Mã NSX: RT0402BRD0720KL

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000021
Mã NSX: RT0402BRD0749R9L

Số lượng / Giá
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384
1 + 1,390
100 + 1,388
1,000 + 1,386
5,000 + 1,385
10,000 + 1,384

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000023
Mã NSX: RC0402JR-0710KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000025
Mã NSX: RC0402JR-074K7L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000027
Mã NSX: RC0402JR-07100KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000029
Mã NSX: RC0402JR-071KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000031
Mã NSX: RC0402JR-07100RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 47 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000033
Mã NSX: RC0402JR-0747KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000035
Mã NSX: RC0402JR-07330RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000037
Mã NSX: RC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34