Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 1-4 trong số 4 mục.
Tụ nhôm Polymer 180µF 16V ±20% chân dám SMD
Mã Tranzi: TZ-00151291
Mã NSX: 16SVP180MX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075245
Mã NSX: EXB-2HV102JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075248
Mã NSX: EXB-18V330JX

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000037
Mã NSX: RC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
10 + 600
40 + 600
80 + 600
10 + 600
40 + 600
80 + 600