Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 1-20 trong số 1,106 mục.
Tụ nhôm Polymer 180µF 16V ±20% chân dám SMD
Mã Tranzi: TZ-00151291
Mã NSX: 16SVP180MX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 1k Ohm 1506 (8 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075245
Mã NSX: EXB-2HV102JV

Số lượng / Giá

Điện trở băng 33 Ohm 0502 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075248
Mã NSX: EXB-18V330JX

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000037
Mã NSX: RC0402JR-0733RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000001
Mã NSX: RC0402JR-070RL

Số lượng / Giá
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
5,000 + 34
10,000 + 30
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
5,000 + 34
10,000 + 30

Điện trở dán 0 Ohms 0402 Jumper 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000003
Mã NSX: RC0402FR-070RL

Số lượng / Giá
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
10,000 + 34
10,000 + 34
50 + 38
100 + 37
1,000 + 35
10,000 + 34
10,000 + 34

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000005
Mã NSX: RT0402BRE071KL

Số lượng / Giá
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905
50 + 1,029
100 + 993
1,000 + 943
10,000 + 905
10,000 + 905

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000007
Mã NSX: RT0402BRD072KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000009
Mã NSX: RT0402BRD0715KL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000011
Mã NSX: RT0402BRD07100RL

Số lượng / Giá
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906
50 + 1,030
100 + 994
1,000 + 944
10,000 + 906
10,000 + 906

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000013
Mã NSX: RT0402BRD0710KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000015
Mã NSX: RT0402BRD07100KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000017
Mã NSX: RT0402BRD071KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 20 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000019
Mã NSX: RT0402BRD0720KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 49.9 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000021
Mã NSX: RT0402BRD0749R9L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 10 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000023
Mã NSX: RC0402JR-0710KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000025
Mã NSX: RC0402JR-074K7L

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 100 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000027
Mã NSX: RC0402JR-07100KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000029
Mã NSX: RC0402JR-071KL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33

Điện trở dán 100 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000031
Mã NSX: RC0402JR-07100RL

Số lượng / Giá
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33
50 + 37
100 + 36
1,000 + 34
10,000 + 33
10,000 + 33