Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 181-200 trong số 1,106 mục.
Điện trở dán 30 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000355
Mã NSX: RT0402BRD0730KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 4.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000357
Mã NSX: RT0402BRD074K7L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 56 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000359
Mã NSX: RT0402BRD0756KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 1.8 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000361
Mã NSX: RT0402BRD071K8L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000363
Mã NSX: RT0402BRD0733KL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 4.53 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000365
Mã NSX: RT0402BRD074K53L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 7.15 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000367
Mã NSX: RT0402BRD077K15L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 88.7 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000369
Mã NSX: RT0402BRD0788K7L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000371
Mã NSX: RT0402BRD0712K4L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 17.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000373
Mã NSX: RT0402BRD0717K4L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 1.1 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000375
Mã NSX: RT0402BRD071K1L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000377
Mã NSX: RT0402BRD07200RL

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 27.4 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000379
Mã NSX: RT0402BRD0727K4L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 2.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000381
Mã NSX: RT0402BRD072K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 31.6 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000383
Mã NSX: RT0402BRD0731K6L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000385
Mã NSX: RT0402BRD073K3L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000387
Mã NSX: RT0402BRD073K57L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000389
Mã NSX: RT0402BRD0740K2L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 47.5 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000391
Mã NSX: RT0402BRD0747K5L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176

Điện trở dán 4.99 kOhms 0402 ±0.1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000393
Mã NSX: RT0402BRD074K99L

Số lượng / Giá
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176
50 + 1,336
100 + 1,289
1,000 + 1,225
10,000 + 1,176
10,000 + 1,176