Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 19,981-20,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021799
Mã NSX: AT0603CRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021800
Mã NSX: AT0603CRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021801
Mã NSX: AT0603CRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021802
Mã NSX: AT0603CRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021803
Mã NSX: AT0603CRD07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021804
Mã NSX: AT0603CRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021805
Mã NSX: AT0603CRD07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021806
Mã NSX: AT0603CRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021807
Mã NSX: AT0603CRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021808
Mã NSX: AT0603CRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021809
Mã NSX: AT0603CRD0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021810
Mã NSX: AT0603CRD0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021811
Mã NSX: AT0603CRD07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021812
Mã NSX: AT0603CRD07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021813
Mã NSX: AT0603CRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021814
Mã NSX: AT0603CRD07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021815
Mã NSX: AT0603CRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021816
Mã NSX: AT0603CRD0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021817
Mã NSX: AT0603CRD0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021818
Mã NSX: AT0603CRD0723R7L

Số lượng / Giá