Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,041-20,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.26 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021859
Mã NSX: AT0603CRD072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021860
Mã NSX: AT0603CRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021861
Mã NSX: AT0603CRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021862
Mã NSX: AT0603CRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021863
Mã NSX: AT0603CRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021864
Mã NSX: AT0603CRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021865
Mã NSX: AT0603CRD072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021866
Mã NSX: AT0603CRD072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021867
Mã NSX: AT0603CRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021868
Mã NSX: AT0603CRD072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021869
Mã NSX: AT0603CRD072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021870
Mã NSX: AT0603CRD072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021871
Mã NSX: AT0603CRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021872
Mã NSX: AT0603CRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021873
Mã NSX: AT0603CRD07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021874
Mã NSX: AT0603CRD07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021875
Mã NSX: AT0603CRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021876
Mã NSX: AT0603CRD0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021877
Mã NSX: AT0603CRD0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021878
Mã NSX: AT0603CRD0730R1L

Số lượng / Giá