Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,061-20,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021879
Mã NSX: AT0603CRD0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021880
Mã NSX: AT0603CRD07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021881
Mã NSX: AT0603CRD07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021882
Mã NSX: AT0603CRD0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021883
Mã NSX: AT0603CRD0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021884
Mã NSX: AT0603CRD07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021885
Mã NSX: AT0603CRD07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021886
Mã NSX: AT0603CRD0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021887
Mã NSX: AT0603CRD0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021888
Mã NSX: AT0603CRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021889
Mã NSX: AT0603CRD0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021890
Mã NSX: AT0603CRD0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021891
Mã NSX: AT0603CRD07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021892
Mã NSX: AT0603CRD07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021893
Mã NSX: AT0603CRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021894
Mã NSX: AT0603CRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021895
Mã NSX: AT0603CRD0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021896
Mã NSX: AT0603CRD0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021897
Mã NSX: AT0603CRD07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021898
Mã NSX: AT0603CRD0735K7L

Số lượng / Giá