Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,081-20,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021899
Mã NSX: AT0603CRD0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021900
Mã NSX: AT0603CRD07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021901
Mã NSX: AT0603CRD0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021902
Mã NSX: AT0603CRD0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021903
Mã NSX: AT0603CRD07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021904
Mã NSX: AT0603CRD0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021905
Mã NSX: AT0603CRD0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021906
Mã NSX: AT0603CRD07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021907
Mã NSX: AT0603CRD0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021908
Mã NSX: AT0603CRD0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021909
Mã NSX: AT0603CRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021910
Mã NSX: AT0603CRD0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021911
Mã NSX: AT0603CRD0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021912
Mã NSX: AT0603CRD073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021913
Mã NSX: AT0603CRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021914
Mã NSX: AT0603CRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021915
Mã NSX: AT0603CRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021916
Mã NSX: AT0603CRD073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021917
Mã NSX: AT0603CRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021918
Mã NSX: AT0603CRD073K4L

Số lượng / Giá