Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,141-20,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.53 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021959
Mã NSX: AT0603CRD074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021960
Mã NSX: AT0603CRD074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021961
Mã NSX: AT0603CRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021962
Mã NSX: AT0603CRD074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021963
Mã NSX: AT0603CRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021964
Mã NSX: AT0603CRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021965
Mã NSX: AT0603CRD0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021966
Mã NSX: AT0603CRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021967
Mã NSX: AT0603CRD07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021968
Mã NSX: AT0603CRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021969
Mã NSX: AT0603CRD0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021970
Mã NSX: AT0603CRD07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021971
Mã NSX: AT0603CRD0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021972
Mã NSX: AT0603CRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021973
Mã NSX: AT0603CRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021974
Mã NSX: AT0603CRD0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021975
Mã NSX: AT0603CRD0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021976
Mã NSX: AT0603CRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021977
Mã NSX: AT0603CRD0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021978
Mã NSX: AT0603CRD0756R2L

Số lượng / Giá